top of page
מחלות רשתית נפוצות: Articles & Resources
תמונה של ניוון רשתית

ניוון מרכז הראיה תלוי גיל 
Age Related Macular Degeneration (AMD)

ניוון מרכז הראיה תלוי גיל היא מחלת רשתית של הגיל המבוגר והסיבה העיקרית לעיוורון בגיל במבוגר בעולם המערבי. המחלה מתאפיינת בירידה בראיה המרכזית ועיוות התמונה.

למחלה שני מצבים:

 יבש (DRY) - במצב זה המחלה יציבה או מתקדמת בצורה איטית עם השנים תוך פגיעה הדרגתית בחדות הראיה, אם בכלל.

רטוב (WET) - מצב בו נוצר כלי דם לא תקין שגורם להיווצרות נוזלים או דימומים במרכז הראיה. 

בשלב ביבש בטיפול כולל תזונה נכונה, תוספי תזונה מיוחדים (ויטמינים) והמנעות מעישון. על מנת לטפל בשלב ברטוב יש צורך בזריקות תוך עיניות.

קיימות היום 3 תרופות עיקריות, אווסטין (AVASTIN), לוסנטיס (LUCENTIS) ואיליה (EYLEA) המוזרקות ישירות לחלל הזגוגית של העין דרך לובן העין.  הטיפול בזריקות נעשה בד"כ בסדרות של 3 זריקות עוקבות בהפרש של כ- 4-6 שבועות.

תמונה של בצקת מקולרית

בצקת מקולרית סכרתית
Diabetic Macular Edema

מחלת הסכרת פוגעת בכלי הדם הקטנים שברשתית. היא עלולה לגרום לדימומים ברשתית, בצקת מקולרית (Diabetic Macular Edema), שגשוג כלי דם (רטינופתיה סוכרתית שגשוגית – Proliferative Diabetic Retinopathy), דימום בזגוגית והיפרדות רשתית (Tractional Retinal Detachment) עד כדי עיוורון.

חשוב להיות במעקב אצל הרופא המטפל ולאזן בקפידה את הסוכרת ואת רמות ה-HbA1C על מנת למנוע סיבוכים עיניים. כמו כן חשוב לאזן יתר לחץ דם, רמות כולסטרול גבוהות בדם, ולהפסיק עישון.

הטיפולים העיניים מתחלקים לשניים: האחד, טיפולי הזרקות תוך עיניות והשני, טיפולי לייזר לרשתית.

הזרקות תוך עיניות ניתנות לצורך טיפול בבצקת מקולרית (הגורמת לירידה בראייה) וטיפול בשגשוג כלי הדם. טיפולי הלייזר (PRP – Pan Retinal Photocoagulation) נעשים במידה וישנה פגיעה באספקת הדם של הרשתית ושגשוג כלי דם לא תקינים ומטרתם לגרום לנסיגה של כלי הדם הפתולוגים ולמניעת עיוורון.

מחלות רשתית נפוצות: Articles & Resources
תמונה של חסימה ורידית

חסימות ורידיות של הרשתית
Central/Branch Retinal Vein Occlusion

חסימה ורידית של כלי הדם ברשתית היא אחת הסיבות השכיחות לירידה בראייה בגיל המבוגר. 

חסימה של אחד מוורידי הרשתית המנקזים דם מהעין גורמת להפרעה בניקוז הדם ולדלף של נוזלים מכלי הדם לתוך הרשתית. ההפרעה בניקוז עלולה לגרום לפגיעה באספקת הדם לרשתית והדלף יכול לגרום ליצירת בצקת בתוך הרשתית.

הבצקת גורמת לירידה קלה עד חמורה בראייה ומטופלת בזריקות תוך עיניות. 

קיימות היום 3 תרופות עיקריות מקבוצת ה-anti-VEGF , אבסטין (AVASTIN), לוסנטיס (LUCENTIS) ואייליאה (EYLEA) המוזרקות ישירות לחלל הזגוגית של העין דרך לובן העין.  הטיפול בזריקות נעשה בד"כ בסדרות של 3 זריקות עוקבות בהפרש של כ- 4-6 שבועות. במידה והמטופל לא מגיב לזריקות אלו ניתן להציע טיפול בזריקות תוך עיניות של סטירואידים, אוזורדקס  (OZURDEX)

בנוסף, במקרים של פגיעה באספקת החמצן עלול  להיווצר שגשוג של כלי דם לא תקינים שעלולים לגרום לדימום בזגוגית. המקרים אלו יש צורך לטפל בלייזר באזור ללא אספקת הדם.

גורמי הסיכון לחסימה ורידית: יתר לחץ דם, רמות כולסטרול גבוהות בדם, סכרת, עישון, גלאוקומה, דום נשימה בשינה והפרעות של קרישתיות יתר.

מחלות רשתית נפוצות: Articles & Resources
bottom of page